Lớp Cao học Văn học Việt Nam K16.2 bảo vệ luận văn thạc sĩ

Ngày 21/12/2018, trường ĐH Sài Gòn đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho lớp Cao học ngành Văn học Việt Nam K16.2. Đợt này có 12 học viên bảo vệ, trong đó có 11 học viên của K16.2 và 1 học viên của K16.1. Trong hội đồng chấm luận văn, ngoài các giảng viên trường ĐH Sài Gòn, còn có các giảng viên khác đến từ các trường: ĐH KHXH & NV, ĐHSP TP Hồ Chí Minh, ĐH Văn Hiến, ĐH Thủ Dầu Một. Sau đây là một số hình ảnh của hội đồng 1.

Học viên trình bày bản tóm tắt luận văn

Hội đồng chấm luận văn phát biểu ý kiến

Học viên tiếp thu ý kiến

Các học viên do Phạm Ngọc Hiền hướng dẫn luận văn

Chụp ảnh lưu niệm ở hội đồng 1


Phamngochien.com - 09:03 - 26/12/2018 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận