Hai bài của Phạm Ngọc Hiền in trong tập truyện ký Dấu xưa

Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ra mắt tập truyện ký Dấu xưa của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Vân viết về kỹ sư Phạm Thanh Quang. Trong tập sách này, có phần phụ lục giới thiệu các bài viết và hình ảnh có liên quan tới Phạm Thanh Quang. Trong đó, có bài của Phạm Ngọc Hiền: "Mộng và thực trong tiểu thuyết Hãy trả lại tình yêu" và "Những sắc màu hiện thực trong tiểu thuyết của Phạm Thanh Quang".

 


Phamngochien.com - 08:57 - 13/12/2015 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận