Giới thiệu chuyên luận Thi pháp học của Phạm Ngọc Hiền (in lần 2)

Xin giới thiệu cuốn sách thứ 4 của Hiền xuất bản trong năm 2018: chuyên luận Thi pháp học (in lần 2, có sửa chữa, bổ sung).

 Sách dày 550 trang khổ lớn

Chương lý thuyết chung về Thi pháp học ở Việt Nam và thế giới

 Giới thiệu nhiều khuynh hướng Thi pháp học: Cấu trúc, Ký hiệu học, Hình thức luận, Phê bình Mới...

 Không những phân tích tác phẩm văn chương mà còn có cả ca từ, kịch bản điện ảnh, sân khấu, hội họa...

 Phần phụ lục 2 có liệt kê 930 tài liệu liên quan tới Thi pháp học ở Việt Nam và thế giới

 

Địa chỉ mua sách trên mạng:

https://nxbhcm.com.vn/2/thi-phap-hoc-3764

https://www.sachkhaitam.com/van-hoa-nghe-thuat/thi-phap-hoc

Sẽ còn cập nhật...  

 


Phamngochien.com - 05:31 - 25/01/2019 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận