Vu lan quảy sớ vào chùa (Nguyễn Viết Lợi - Nghệ An)

 

Vu lan !

Quảy sớ vào chùa

Bạn tôi trả lại lá bùa ngày xưa

Cái ngày dở nắng, dở mưa

Cầu duyên, duyên héo, mà chưa có chồng ?

 

Trường Sơn !

Bom đạn, bão dông

Ra quân bạn ấy lấy chồng xứ xa

Lá bùa nói dối người ta:

“Rằng ông hàng xóm sẽ là phu thê”.

 

Đò ngang !

Cách lế đường về

Bạn tôi trở lại

Bến quê trả bùa./.

 

Diệc Cổ Tự mùa Vu Lan / 2022


Phamngochien.com - 12:30 - 03/11/2022 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận