Với mưa chiều + Trăng mưa (Tịnh Bình - Tây Ninh)

 

VỚI MƯA CHIỀU...


Vén màn sương buổi sớm
Vuốt mặt cơn mưa chiều
Nhòa bóng ai cuộc lữ
Muôn dặm dài cô liêu
*
Tìm chi mùa trăng cũ
Hẹn gì màu nắng phai
Dòng thời gian trôi mãi
Xốn xang lòng mi cay...
*
Lênh đênh dòng sông mộng
Phù du cuộc nổi chìm
Bến hoàng hoa neo đậu
Thương rã rời cánh chim
*
Mây ngậm ngùi cố xứ
Vời trông dấu sơn khê
Mưa chiều không ngoảnh lại
Hoàng hôn ướt lối về...

TỊNH BÌNH
 

TRĂNG MƯA

Hình như trăng khóc bên trời
Nghe mùa lá cũ rụng rơi hiên thềm...
*
Hình như vườn vắng lời chim
Buồn chi cơn gió đi tìm chơi vơi...
*
Hình như phố vắng một người
Bờ môi tắt hẳn nụ cười ngày xa...
*
Mưa rơi khắp chốn không nhà
Gieo chi nhung nhớ ướt nhòa tim đau...

TỊNH BÌNH


Phamngochien.com - 12:34 - 22/10/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận