Với chiều (Phạm Ánh - Bình Định)

 

Với chiều cạn nắng rồi em

Tôi như hạt bụi nhá nhem lối mòn

Cỏ cây xa vọng  cội nguồn

Nỗi niềm nắng gió  biết buồn gửi đâu

 

Với chiều bạc tóc khô râu

Gian nan  thấm đượm bể dâu tận tường

Hình như trong cõi vô thường

Thời gian nghiêng một dáng buồn trong tôi

 

Với chiều năm tháng dần trôi

Trăm năm biết có luân hồi trầm luân

Dặm đường xa lối quen gần

Một mình với gió xa ngân tím chiều

 


Phamngochien.com - 14:26 - 29/05/2017 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận