Viết cho khờ (Đặng Xuân Xuyến - Hà Nội)


Triền sông chiều nay cạn gió
Ai dụi câu hò
Ai dúi cánh cò líu ríu qua sông
Ai lùa gió đốt lòng
Ai bủa giăng chim trời mà đợi
Khờ hỡi...
Biết rồi
Sao còn vít vương tơ rối.
.
Ngẩn ngơ chi thì thầm lời của gió
Thương nhớ gì lộc cộc tiếng ngõ khuya
Thì kệ nắng quái trưa
Thì mặc mưa mút mùa
Thì thả nụ yêu quá thì chìm nổi
Để rồi tong tẩy cuộc người
Để rồi xéo xắt miệng đời
Để rồi nụ cười bảy chìm ba trôi chín rối...
Khờ hỡi
Biết rồi
Sao nặng lòng vít vương tơ rối...
.
Về thôi!
*.
Hà Nội, chiều 10 tháng 09-2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 

Phamngochien.com - 12:54 - 31/07/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận