Vạt nắng xanh xao... (Kim Thủy - Đà Nẵng)

 

Em về trả lại yêu thương
Trả luôn ánh mắt lụy vương tháng ngày
Trả đêm chếnh choáng men say
Khạo khờ ôm hết tràn đầy bóng anh.

Trả cho hết - những ngày xanh
Người trao môi ấm long lanh tình nồng
Nhọc nhằn thả ngả ba sông
Đa đoan nhận lại cõi lòng tịch liêu.

Hết duyên dẫu có nói nhiều
Vá sao cho khớp lời yêu thuở nào
Trăng tròn trăng khuyết trên cao
Tình mình mỏng mảnh cấu cào chi nhau.

Vẹn nguyên trả tiếng yêu đầu
Lối xưa chung bước giọt sầu vỡ đôi
Tội cho vạt nắng mồ côi
Hoàng hôn buông tím mặn môi một người...

 


Phamngochien.com - 20:12 - 17/05/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận