Ừ biết (Đặng Xuân Xuyến - Hà Nội)

 

Ừ biết

Em rồi chẳng đợi

Mà lòng chẳng nỡ buông lơi.

.

Ừ biết

Chỉ lời giả dối

Mà tin, tin đến cạn lời.

.

Thôi thì

Sắm vai người dại

Ngô nghê với tháng năm dài

Một mai giữa đời gặp lại

Chỉ là lữ khách vãng lai.

.

Thôi thì

Xuân tình trễ nải

Gãy duyên, gãy cả trâm cài.

ĐẶNG XUÂN XUYẾN


Phamngochien.com - 19:12 - 23/04/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận