Tranh của họa sĩ Phan Nguyên (Pháp)

Họa sĩ Phan Nguyên: Sinh quán Hà Nội. Học Đại học Văn khoa Sài Gòn ban Triết. Du học Bỉ 1971. Tốt nghiệp sư phạm Đại học Sorbonne, khoa sinh ngữ (FLE). Dạy Pháp văn và điều hành một trung tâm huấn nghiệp tại Paris. Tự học hội họa. Sáng tác tranh từ thập niên 80. 

Quan niệm sáng tác: "Ngẫm cho cùng, cái vẽ nó không nhất thiết nằm ở đề tài, ở trường phái này nọ, hiện thực hay trừu tượng, nó cũng không nằm ở những chất liệu được sử dụng như sơn, vải, gỗ, giấy, tất cả chỉ là cái cớ, là phương tiện phục vụ cho cái Tâm anh có hay không trong động tác vẽ mà thôi. Được cái Tâm ấy ... là hạnh phúc lắm rồi." (PN)

Chùm tranh với chủ đề: Rythmes & Impulsions (Nhịp Điệu & Xung Lực) 

   

 

 

Chân dung họa sĩ Phan Nguyên:

TTNgh vẽ PN

Philip Scot vẽ

Trịnh Công Sơn vẽ

Trịnh Cung vẽ

Họa sĩ Phan Nguyên tại Pháp năm 1973

Phan Nguyên và Phạm Ngọc Hiền tại Sài Gòn năm 2014

.

Nguồn tranh: blog văn nghệ Mượn dấu thời gian

.


Phamngochien.com - 03:09 - 23/03/2014 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận