Tiếng Việt thời LM de Rhodes: tiền quí, cheo, tính tiền khi đi chợ (Nguyễn Cung Thông - Úc)

 

 


Phamngochien.com - 19:38 - 15/08/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận