Tiếng Việt thời LM de Rhodes: bản tường trình năm 1619 viết bởi LM João Rodrigues Girão (phần 24) (Nguyễn Cung Thông - Úc)

 

 


Phamngochien.com - 11:37 - 24/10/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận