Thu đi ngập ngừng (Hoa Tím - Đồng Nai)

 

                                      (Đáp lại bài thơ Rồi em đi của Trần Hoan)

Ngày em đi thu ngập ngừng quay gót

Đón đông về rét mướt lạnh thấu tim

Em không về đâu, xin trời đừng trở gió

Vết đau nào cũng phai phủ thời gian

 

Xin cất giữ sâu trong tim kỷ niệm

Để tiếp bước cuộc đời còn dở dang

Đừng chờ em gặp nhau chi lần cuối

Thu dùng dằng nữa ở nửa đi!

 

Xin lỗi người khi nói tiếng biệt li

Đừng chờ em hoàng hôn đang tắt nắng

Thu rồi Đông như tình em câm lặng

Gió xoay chiều, Xuân ấm sẽ về thôi!

                                              ( 29/11/2019)


Phamngochien.com - 20:03 - 29/11/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận