Tản mạn về tiếng Việt và tiếng Hán...(Nguyễn Cung Thông - Úc)

Tản mạn về tiếng Việt và tiếng Hán: Tại sao Trung Quốc dùng danh từ khoái, còn Việt Nam dùng đũa (phần B, Nguyễn Cung Thông - Úc)

 

 


Phamngochien.com - 12:48 - 25/06/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận