Theo bạn, giữa một tên cướp đi tu với một thầy tu đi cướp thì Trời sẽ phạt ai nặng hơn ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
08:36 - 01/07/2014Có 0 Bình luận

Nếu có ông Bụt cho phép bạn chọn một trong hai cái:Tổ quốc hoặc Ngai vàng thì bạn chọn cái nào ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
14:10 - 10/06/2014Có 0 Bình luận