Ở Việt Nam hiện nay, không có nghề gì thu nhiều bổng lộc bằng nghề kinh doanh quá khứ (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
14:02 - 18/08/2014Có 0 Bình luận

Bạn hãy cho tôi tình thương, tôi sẽ cho bạn nụ cười (P.N.H)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
08:13 - 30/07/2014Có 0 Bình luận