Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
16:41 - 07/11/2019Có 0 Bình luận

Theo bạn, giữa AQ và Chí Phèo, có những nét gì giống nhau ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
07:19 - 25/09/2019Có 0 Bình luận

Thà nói thật để làm mất lòng vài người, còn hơn im lặng để hàng trăm người hiểu lầm mình (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
07:43 - 16/09/2019Có 0 Bình luận