Suy ngẫm Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Những đám ruộng bậc thang này chắc đã có trước khi Tây Bắc vào hợp tác xã ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
12:31 - 09/07/2021Có 0 Bình luận