Suy ngẫm Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
 Trong thời đại ngày nay, nghề làm quan là nghề nguy hiểm nhất trong các nghề nguy hiểm (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
12:54 - 17/10/2022Có 0 Bình luận

Cũng là mèo nhưng mèo rừng bắt gà ăn thịt còn mèo nhà để gà ăn hiếp
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
13:16 - 13/10/2022Có 0 Bình luận

Sự thật thì chỉ có một nhưng có nhiều góc nhìn khác nhau (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
13:25 - 23/09/2022Có 0 Bình luận