Suy ngẫm Danh ngôn sưu tầm
Nghệ thuật không lập thành một thế lực, nó chỉ là một sự an ủi (T. Mann)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
18:58 - 14/11/2018Có 0 Bình luận

"Người được thần thánh yêu thương thường chết sớm" (Menander)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
08:27 - 08/11/2018Có 0 Bình luận

Tranh của họa sĩ Trung Quốc
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
09:17 - 25/10/2018Có 0 Bình luận

Bìa nhạc phẩm "Mai" xb trước 1975
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
08:02 - 16/10/2018Có 0 Bình luận

Bìa sách nhạc Hai sắc hoa ti gôn, XB ở miền Nam trước 1975
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
09:40 - 26/08/2018Có 0 Bình luận

Bìa sách nhạc Cô Thắm về làng XB ở miền Nam trước 1975
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
07:40 - 20/08/2018Có 0 Bình luận

Không ai biết chiến tranh là gì nếu không có một đứa con trai (Joseph de Maistre) .
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
19:12 - 26/04/2018Có 0 Bình luận