Suy ngẫm Danh ngôn sưu tầm
Phong sương mấy độ qua đường phố / Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê (Sơn Nam)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
23:20 - 20/08/2013Có 0 Bình luận

"Vinh danh là phù du, nhưng tối tăm là mãi mãi." - Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
23:18 - 20/08/2013Có 0 Bình luận

"Hãy cho tôi một bảo tàng và tôi sẽ điền vào nó." - Pablo Picasso (1881-1973)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
23:17 - 20/08/2013Có 0 Bình luận

189