Danh ngôn sưu tầm
"Hãy cho tôi một bảo tàng và tôi sẽ điền vào nó." - Pablo Picasso (1881-1973)Gửi bình luận