Danh ngôn sưu tầm
“Tôi không muốn ở nhà ăn bám vợ. Tôi mới 61 tuổi và muốn làm việc” (Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder)Gửi bình luận