Danh ngôn sưu tầm

Thiên nhiên là cuốn sách duy nhất mà mỗi trang của nó đều chứa đựng một nội dung sâu sắc (Goethe)
Gửi bình luận