Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thế chiến 1, người ta cưỡi ngựa ra sa trường vung gươm đánh nhau. Thế chiến 2, người ta ngồi trong xe tăng, máy bay bắn pháo, thả bom vào quân địch. Thế chiến 3, người ta nằm ở nhà thả virus bay khắp thế giới, cuộc chiến này không có ranh giới địch ta (PNH)
Gửi bình luận