Danh ngôn sưu tầm

Nhà văn không nuôi mình bằng thực phẩm mà bằng lời khen (Henri De Montherlant)
Gửi bình luận