Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Những vùng đất cũ thường coi trọng đẳng cấp xã hội, những vùng đất mới thường coi trọng bình đẳng xã hội. Trên thế giới, châu Mỹ là xứ bình đẳng nhất. Ở Việt Nam, Nam Bộ là xứ bình đẳng nhất (PNH)
Gửi bình luận