Danh ngôn sưu tầm

“Mọi vấn đề của con người xuất phát từ chỗ họ không thể ngồi yên một mình trong phòng” (Pascal)
Gửi bình luận