Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Những con vật lúc nào cũng sẵn thức ăn sẽ làm mồi cho những con vật lúc nào cũng thiếu thức ăn (PNH)
Gửi bình luận