Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Đầu thế kỷ XX, máy chụp hình đã xuất hiện nhưng người ta vẫn vẽ tranh. Lý do, tranh vẽ đẹp hơn ảnh chụp. Nó có thể vẽ được những cái mà máy ảnh không chụp được. Và trong bức tranh có tâm hồn, tài năng họa sĩ.
Gửi bình luận