Danh ngôn sưu tầm

Thiếu phương pháp thì người có tài cũng đành lạc lối. Có phương pháp thì người tầm thường cũng làm được việc lớn (Descates)
Gửi bình luận