Danh ngôn sưu tầm

Nghệ sĩ không nhìn vạn vật theo bản chất nó mà theo bản chất của mình (Albert Tonnelle). Nhiệm vụ của nghệ thuật là thể hiện chứ không phải là mô phỏng thiên nhiên (Morris Hunt)




Gửi bình luận