Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ngày xưa, một đứa trẻ tốt là phải biết chăn trâu và giữ em chứ không phải giải được các bài toán tỷ lệ nghịch và thuộc nhiều thơ
Gửi bình luận