Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Đại gia không phải là người tự lái xe hơi mà là người ngồi trên xe taxi cho người khác chở đi. Đại gia không phải là người ngày nào cũng nhậu mà là người dám bỏ tiền đi xe ôm grab về nhà sau mỗi lần nhậu say.
Gửi bình luận