Danh ngôn sưu tầm

Bản đồ của Việt Nam 10 năm nhập tỉnh. Nghe nói tỉnh Phú Khánh ly hôn trước vì mục tiêu phấn đấu khác nhau. Các tỉnh khác cũng hưởng ứng phong trào tách tỉnh và trở lại địa giới thời phong kiến.
Gửi bình luận