Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ngày xưa, mỗi lần lũ lụt, người ta đổ tội cho Thủy Tinh. Ngày nay, mỗi lần lũ lụt, người ta đổ tội cho Thủy Điện. Thủy Điện là cháu 1000 đời của Thủy Tinh.
Gửi bình luận