Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Sân khấu Dù kê tiếp nối Rô băm giống như cải lương tiếp nối hát bội
Gửi bình luận