Danh ngôn sưu tầm

“Thế giới được dựa trên những điều phi lý, và không biết điều gì sẽ xảy ra nếu không có những điều phi lý đó” (Dostoevsky)
Gửi bình luận