Danh ngôn sưu tầm

Bạn hiểu thế nào về chữ vuông tròn trong các câu ca dao miền Tây: "Tuổi thơ khéo ở vuông tròn / Mến yêu cung kính để đền thảo ngay", "Bậu đừng giận vội / Qua xử phận vuông tròn / Người còn thì ngãi vẫn còn / Sau này gặp gỡ chẳng hờn nhau chi"
Gửi bình luận