Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Khi con beo không đánh lại con cọp, nó liền trả thù bằng cách khủng bố bầy cọp con (PNH)
Gửi bình luận