Danh ngôn sưu tầm

Nếu thuyết tương đối của tôi được chứng minh thì Đức Quốc xã gọi tôi là người Đức, nước Pháp tuyên bố tôi là công dân thế giới. Mà nếu thuyết của tôi sai lầm thì nước Pháp bảo tôi là người Đức và nước Đức tuyên bố tôi là người Do Thái (Einstein)
Gửi bình luận