Danh ngôn sưu tầm

Lịch sử là gì nếu không phải là chuyện ngụ ngôn được mọi người chấp nhận (Napoleon Bonaparte)
Gửi bình luận