Danh ngôn sưu tầm

Người biết thì không nói / Kẻ nói thì không biết (Tri giả bất ngôn / Ngôn giả bất tri) (Lão Tử)
Gửi bình luận