Danh ngôn sưu tầm

Trong tự nhiên, có ếch thủy tinh, cá thủy tinh với cơ thể trong suốt. Điều gì xảy ra nếu cơ thể người cũng trong suốt và có thể nhìn thấy rõ ruột gan của nhau ?
Gửi bình luận