Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Tết 2022, giá cả các mặt hàng ăn uống tăng vọt và đều được giải thích là do… “giá tết”. Nhưng khi hết tết, giá vẫn giữ mức nhau vậy. Để rồi đến tết năm sau, giá cả lại cao thêm một cấp nữa giống như lặp lại bản báo cáo thành tích “năm sau cao hơn năm trước”.
Gửi bình luận