Danh ngôn sưu tầm

Ái tình, lao công, gia đình, tôn giáo, nghệ thuật, ái quốc đều là những tiếng rỗng tuếch đối với kẻ chết đói (O‘ Henry)
Gửi bình luận