Danh ngôn sưu tầm

Làm đúng trăm lần không ai thấy, làm sai một lần vạn người hay (sưu tầm)
Gửi bình luận