Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Theo bạn, đa số người Việt sẽ chọn hướng nào trong tương lai: 1. Cha mẹ nuôi con, về già, bắt con nuôi lại; 2. Cha mẹ nuôi con, về già, vô viện dưỡng lão để khỏi làm phiền con.
Gửi bình luận