Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Nếu bạn để người ta lừa gạt lần đầu tiên thì bạn là người bình thường. Nếu bạn vẫn để người đó lừa đến lần thứ ba thì bạn là người bất thường (PNH)
Gửi bình luận