Danh ngôn sưu tầm

Ở quốc gia nào người ta dạy hội họa như dạy viết chữ thì sớm muộn gì cũng sẽ vượt hơn các quốc gia khác trong những nghệ thuật về nhãn thức (Diderot)
Gửi bình luận